Opravy čerpadel a hydromotorů

Diagnostika a opravy všech typů hydraulických čerpadel i hydromotorů (pístová, lamelová a zubová)

Společnost Hyprowent se od roku 2017 zabývá opravami pístových, lamelových a zubových čerpadel i hydromotorů společností: Linde, Fuchs, Liebherr, Rexroth, Plasser&Theurer, Phoenix Zeppelin (Caterpillar), Hydromatik, Sauer Danfoss, Vickers, Parker, MOOG, Bosch a dalších. 


Zkouška hydraulických převodníků se provádí pod zatížením motoru nebo čerpadla na příslušné testovací stolici. Hodnoty hydraulických převodníků, jsou vždy nastavovány dle parametrů výrobce zařízení. Díky zkouškám prováděných na testovacích stolicích dokážeme zjistit parametry jako je výkon, tlak, otáčky hřídele, teplota hydraulického oleje, výkon a mnoho dalšího. Jsme také schopni zjistit případné netěsnosti a pokud je požadováno, můžeme změnit provozní parametry jednotek. Zákazník vždy k opravenému převodníku obdrží závěrečnou zprávu z průběhu testu.

Naše společnost garantuje, že každé jednotlivé čerpadlo nebo hydromotor je po každé opravě testován na testovací stolici!


Jakmile je poškozené čerpadlo nebo motor doručeno do naší dílny, naši odborníci ho rozeberou tak, aby zjistili příčiny jeho poškození, a následně vyberou díly vyžadující opravu či výměnu. Pro sledování historie oprav součástí čerpadla a motoru obdrží každý díl identifikační číslo.

Po rozebrání a kompletní kontrole obdrží naší zákazníci cenovou nabídku na opravu, s rozpisem součástí, které je nutno vyměnit nebo opravit, předpokládanou doby opravy a rozpočet opravy. 

Při zpracovávání nabídky na opravu je velmi důležitý štítek, měl by vždy být umístěn na převodníku, případně by nám jej měl poskytnout zákazník. V případě poškození či ztráty štítku je nutné zaslat VIN stroje.

Štítek nám pomůže převodník rychle a snadno rozklíčovat a následně nabídnout náhradní díly na opravu. Cena a doba opravy převodníku vždy závisí na rozsahu poškození součástí a dostupnosti náhradních dílů. 

Zákazníkům  nabízíme typy možnosti oprav: 

- Celková oprava (převodník po opravě vykazuje parametry nového)

- Oprava - odstranění poruchy (jsou vyměněny pouze nezbytně nutné díly pro další funkci převodníku)

- Kontrola čerpadla s kompletní výměnou těsnění 


Opravy čerpadel

Opravy čerpadel zahrnují kompletní vstupní diagnostiku, verifikaci opotřebovaných komponent, opravu opotřebených dílů nebo jejich úplnou výměnu a nakonec celkovou zkoušku parametrů (tlaku, průtoku, otáček a momentu) na testovací stolici. Každá oprava čerpadla je individuálním případem a nemusí vždy souviset s generální opravou. Rozsah oprav je vždy konzultován se zákazníkem. Po opravě jsou čerpadla vždy důkladně testována, nastavená na požadované parametry zákazníka, což znamená garanci kvalitní opravy čerpadla.


Opravy hydromotorů

Opravy hydromotorů, podobně jako u čerpadel, zahrnují kompletní vstupní diagnostiku, verifikaci opotřebovaných komponent, opravu opotřebených dílů nebo jejich úplnou výměnu a nakonec zkoušku na testovací stolici. Rozsah oprav je vždy konzultován se zákazníkem. Každý námi opravený hydromotor je také odzkoušen na brzdě. Součástí každého výstupního protokolu, je charakteristika měřených parametrů a fotodokumentace opotřebených dílů. V případě zájmu Vám dodáme opotřebené díly zpět.


Mám zájem o opravu hydraulického převodníku